(https://hkp.moh.gov.my)

Unit Pemulihan Cara Kerja HKP
Unit Pemulihan Cara Kerja Hospital Kuala Penyu
Category : Bahagian Sokongan Klinikal | Published by HKP on 10-Dec-2018

Pengenalan
Unit Pemulihan Cara Kerja Hospital Kuala Penyu adalah merupakan sebuah unit dalam bahagian Sokongan Klinikal dan telah mula beroperasi bermula pada Oktober 2013.

Skop Perkhidmatan dan Rawatan

a. Aktiviti Pemulihan Activities of Daily Living (ADL)
b. Aktiviti Pemulihan Instrumental of Daily Living (IADL)
c. Aktiviti Penilaian & Latihan Cognitive & Perceptual
Objektif Unit
Visi Unit
Memberi perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang berkualiti dan komprehensif untuk meningkatkan kualiti kehidupan pelanggan dari aspek fizikal, mental, pekerjaan, riadah dan psikososial serta integrasi pelanggan di persekitaran mereka.

Misi Unit

Piagam Pelanggan Unit