(https://hkp.moh.gov.my)

Hospital Kuala Penyu -  Lobi
Unit Perubatan Forensik Hospital Kuala Penyu
Category : Bahagian Klinikal | Published by HKP on 15-Jul-2018

Pengenalan
Unit Perubatan Forensik adalah sebahagian daripada cabang skop perkhidmatan Jabatan Kecemasan Dan Trauma, Hospital Kuala Penyu. Seorang Penolong Pegawai Perubatan telah dilantik sebagai Y/M unit bagi memastikan unit tersebut beroperasi. Unit Perubatan Forensik terletak di Aras 1(tingkat bawah) Blok E, Hospital Kuala Penyu.

Skop Perkhidmatan

Objektif

Visi
Menyediakan Perkhidmatan Perubatan Forensik berlandaskan Pengurusan yang berkualiti serta berkecuali mengikut peruntukan yang ada dalam Sistem Perundangan Negara

Misi
Bekerjasama sebagai satu pasukan yang akan memberikan perkhidmatan Perubatan Forensik yang cemerlang, berilmu dan berkualiti