(https://hkp.moh.gov.my)

Unit Rekod Perubatan HKP
Unit Rekod Perubatan Hospital Kuala Penyu
Category : Bahagian Sokongan Klinikal | Published by HKP on 08-May-2010

Pengenalan Unit
Unit Rekod Perubatan adalah salah satu perkhidmatan sokongan klinikal yang dipertanggungjawabkan dalam pengurusan rekod perubatan pesakit, pengurusan permohonan laporan perubatan, laporan bedah siasat, pengurusan statistik dan informasi serta aspek-aspek yang berkaitan dengan maklumat pesakit di hospital.

Skop Perkhidmatan
Objektif
Visi
Ke Arah menjadikan pusat maklumat dan dokumentasi yang berkualiti

Misi
Memastikan perkhidmatan menepati kehendak pelanggan

Piagam Pelanggan Unit
Setiap PelanggaKewajipan Pelanggan


Masa Penghantaran Banci Harian
8.00am Hingga 9.00am (Untuk Pemantauan Rekod Perubatan Pesakit Yang Discaj)

Masa Penghantaran Rekod Perubatan Persakit Dalam dan Filem X-Ray
10.00am Hingga 4.00pm (Kecuali Pesakit ada temujanji di Unit Pesakit Luar pada hari tersebut)