(https://hkp.moh.gov.my)

Unit Kejururawatan HKP 2019
Unit Kejururawatan Hospital Kuala Penyu
Category : Bahagian Sokongan Klinikal | Published by HKP on 09-May-2010

Pengenalan
Unit Kejururawatan merupakan unit yang bertanggungjawab kepada penyeliaan dan pemantauan semua aktiviti perkhidmatan melibatkan Kejururawatan di Hospital Kuala Penyu

Skop Perkhidmatan
• Sentiasa siap bersedia 24 jam untuk berkhidmat semasa kecemasan, bencana alam, malapetaka dan sebagainya.
• Membantu dan mengambil bahagian didalam perancangan pembangunan/pengubahsuaian terutama didalam merancang keperluan anggota kejururawatan.
• Merancang, menganjur dan mengelolakan program pendidikan kejururawatan dan latihan yang berkaitan dengan kerjasama unit latihan hospital.
• Membuat penempatan anggota kejururawatan yang baru bertukar masuk ke hospital ini.
• Memberitahu/memberi keterangan kepada semua anggota kejururawatan tentang kemajuan dan perubahan dibidang kejururawatan dari masa ke semasa.
• Kemukakan permohonan perjawatan tambahan/baru bagi anggota kejururawatan kepada Penyelia Jururawat Negeri setahun sekali.
• Menentukan anggota kejururawatan adalah mencukupi berpandukan jadual tugas mingguan anggota jururawat dari setiap wad/unit.
• Memberi nasihat/bimbingan dan batuan kepada pentadbiran hospital di dalam apa-apa perkara berkaitan dengan bidang kejururawatan dan perawatan pesakit.
• Menentukan anggota kejururawatan yang berkelulusan dibidang tertentu ditempatkan/digunakan di unit berkenaan.
• Menentukan agar setiap anggota kejururawatan akan diberi peluang kerjaya yang bersesuaian melalui latihan atau latihan semula penempatan dan kenaikkan pangkat (yang layak)
• Meningkatkan kebajikan anggota termasuk pelatih

Objektif Unit
• Meningkatkan produktiviti dalam latihan dan perkhidmatan kejururawatan.
• Menjana sumber-sumber baru dalam teknologi dan pengetahuan, service-intensive, ICT dan kepakaran kejururawatan.
• Memperkukuhkan sistem pentadbiran kejururawatan.

Misi Unit
• Memajukan profesyen kejururawatan ketahap nilai yang tinggi
• Meningkatkan pengetahuan dan inovasi serta mendidik mentaliti kelas pertama
• Mengurus isu kejururawatan secara konstuktif dan produktif
• Menambahbaik dan mengekal piawaian kualiti perkhidmatan kejururawatan
• Meningkat serta mengukuhkan mekanisme implementasi dan pemantauan perkhidmatan kejururawatan

Visi Unit
• Bersama-sama menggembleng tenaga kearah kesihatan yang lebih baik melalui kecemerlangan profesionalisme kejururawatan

Piagam Pelanggan
• Memberikan orientasi kepada anggota jururawat yang baru melaporkan diri di hospital ini
• Memberi perkhidmatan secara professional dan mesra berdasarkan polisi KKM, JKNS dan Hospital Kuala Penyu
• Sentiasa mengemaskinikan sebarang pembaharuan dalam perkhidmatan kejururawatan untuk memantapkan kualiti jururawat