(https://hkp.moh.gov.my)

Unit Pengurusan HKP 2019
Unit Pengurusan Hospital Kuala Penyu
Category : Bahagian Pengurusan | Published by HKP on 03-May-2010

Pengenalan
Unit Pentadbiran terdiri sub unit utama iaitu Unit Perkhidmatan, Unit Aset & Stor dan Unit Pegawai Khidmat Pelanggan. Unit-unit ini bertanggungjawab untuk memberi pelbagai perkhidmatan yang menjurus kepada urusan pentadbiran Hospital iaitu termasuk perjawatan kakitangan Hospital Kuala Penyu.

Skop Perkhidmatan Unit Pentadbiran


Skop Perkhidmatan - Unit Perkhidmatan dan Perjawatan

Lain Lain skop dan peranan unit adalah seperti berikut:


Piagam Pelanggan Unit Pentadbiran