(https://hkp.moh.gov.my)

Unit Farmasi HKP 2019
Jabatan Farmasi Hospital Kuala Penyu
Category : Bahagian Sokongan Klinikal | Published by HKP on 03-May-2010

Pengenalan Unit
Jabatan Farmasi Hospital Kuala Penyu merupakan perkhidmatan Sokongan Klinikal. Antara perkhidmatan Jabatan Farmasi ini adalah pembekalan dan perolehan ubat-ubatan, reagen, gas perubatan & peralatan pakai buang untuk kegunaan pesakit, memberi maklumat tentang ubat-ubatan dan memberi khidmat kaunseling malalui perkhidmatan kaunseling serta Medication Therapy Adherance Clinic (MTAC).

Skop Perkhidmatan

Perolehan dan pembekalan
 • Perolehan dari Pharmaniaga (M) Sdn. Bhd., Cawangan Farmasi Logistik Negeri Sabah dan pembekal tempatan yang dilantik.
 • Pembekalan Ubat dan bukan ubat kepada unit pengguna.
 • Pengurusan Penalti Pembekal Konsesi Dan Kontrak
 • Penilaian Prestasi Pembekal
 • Pengurusan Bahan Perubatan Yang Lambat Bergerak dan Hampir Luput termasuk Item LOU
 • Pengurusan Produk Panggil Balik (Recalled Products)
 • Pengendalian Pelupusan Stok Yang Luput Atau Rosak
 • Pengurusan Aduan Kualiti Produk
 • Pelaksanaan Pemeriksaan & Verifikasi Stor

Perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar
 • Membekalkan ubat kepada pesakit secara “Island Dispensing”
 • Menggunakan Sistem PhIS (Pharmacy Information System)
 • Perkhidmatan Kaunseling Pesakit Luar
 • Perkhidmatan Vas (Value Added System) bagi memudahkan pembekalan ubat kepada pesakit iaitu :

Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) –Ke Fasiliti Yang Di rujuk/SPUB (IN)

Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) –Dari Fasiliti Yang Di rujuk/SPUB (OUT)

Sistem Kad Temujanji Farmasi

Sistem WhatsApp Dan Ambil

Perkhidmatan ‘Home Medication Review’

Diabetes Medication Therapy Adherence Clinic (DMTAC) perkhidmatan kaunseling dan pemantauan rapi penggunaan ubatan kepada pesakit diabetes yang berdaftar.

Perkhidmatan Farmasi Pesakit Dalam Dan Klinikal Farmasi
 • Membekal ubat kepada Wad Pesakit Dalam melalui sistem ”Unit Of Use” dan “ Unit Of Dose “ termasuk juga ”Floor Stock”
 • Peryediaan Ubat Galenikal samada ubat cecair untuk kegunaan dalam, ubat disinfektan dan lotion untuk kegunaan luar dan penyediaan ubat bancuh segar (Extemporaneous).
 • Perkhidmatan “Therapeutic Drug Monitoring”. (TDM)
 • Pemeriksaan Wad setiap 4 bulan
 • Memberi kaunseling kepada pesakit dengan Kriteria tertentu
 • Rondaan Wad bersama pegawai perubatan / pakar perubatan dan penyaringan Carta Pengubatan Pesakit.
 • Mengesan dan melaporkan kes-kes mudarat ubat (ADR)
 • Mengesan dan melaporkan kes-kes alahan ubat.

Perkhidmatan Maklumat Ubat Dan Racun
 • Perkhidmatan Maklumat Ubat dan Racun kepada Orang Awam/ Kakitangan Hospital
 • Pameran dan Ceramah Kenali Ubat Anda
 • Pengurusan Aduan Kesan Advers Ubat (ADR)
 • Pengurusan dan Pendaftaran Aduan Alahan Ubat
 • Pendidikan Pesakit/Kaunseling Ubat-ubatan secara berkumpulan di Jabatan Pesakit Luar
 • Membuat Buletin dan Maklumat Ubat-Ubatan yang boleh di layari di portal rasmi Hospital Kuala Penyu.
 • Menguruskan Contineous Pharmaceutical Education.
Objektif Unit

Bahagian Amalan Dan Perkembangan Farmasi<>Visi Unitbr /
Meningkatkan Kesihatan Kesihatan Rakyat Menerusi Kecemerlangan Dalam Amalan Farmasi.

Misi Unit
Misi Program Perkhidmatan Farmasi , Kementerian Kesihatan Malaysia Adalah: :-Piagam Pelanggan Unit
Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik , mesra, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
Hari Masa Beroperasi
Isnin - Jumaat 8.00 pagi - 5.00 petang
Hujung Minggu dan Cuti Kelepasan Am 10.00 pagi - 4.00 petang
** Farmasi juga beroperasi pada waktu rehat (1.00 Petang - 2.00 Petang)

Hari Masa Beroperasi
Isnin – Khamis 8.00 pagi – 5.00 petang
Jumaat 8.00 pagi – 5.00 petang
Hujung Minggu dan Cuti Kelepasan Am Tutup

Perlaksanaan Perkhidmatan Kaunter Farmasi Pesakit Dalam Selepas Waktu Pejabat di Jabatan Kecemasan Trauma HKP (Bermula 18 September 2018 )


Hari Masa Beroperasi
Isnin - Jumaat
5.00 petang - 9.00 malam