(https://hkp.moh.gov.my)

Unit Dewan Bedah HKP 2019
Unit Dewan Bedah Hospital Kuala Penyu
Category : Bahagian Klinikal | Published by HKP on 08-May-2010

Pengenalan
Dewan Bedah Hospital Kuala Penyu terletak di Aras 1 dan berkongsi bangunan dengan Unit CSSD berdepan dengan Dewan Bersalin serta Unit Kecemasan. Unit Dewan Bedah Hospital Kuala Penyu terbahagi daripada bilik seperti berikut

a. Bilik Airlock
Penerimaan pesakit. Check List perlu diteliti dan jika bermasalah, pesakit akan dikembalikan kepada wad/unit.
b. Bilik Recovery
Pesakit ditempatkan sementara di unit pemulihan sebelum pesakit dikembalikan ke wad
c. Bilik Surau
Untuk staf sahaja
d. Bilik Pembedahan

Skop Perkhidmatan
Objektif Unit
Untuk memberi perkhidmatan kesihatan secara holistik serta mengutamakan pelanggan untuk mengekalkan taraf kehidupan yang lebih sihat.

Visi Unit
Berlandaskan Budaya Korporat dan perkhidmatan yang cekap, kualiti dan teknologi tinggi maka unit ini memberikan perkhidmatan pembedahan yang berkualiti dalam merawat pesakit sejajar dengan Piagam Hospital.

Misi Unit
Meningkatkan kualiti kesihatan dalam pemberikan perkhidmatan pembedahan dan anaestasia yang cekap, berkesan serta berkualiti kepada pelanggan.

Piagam Pelanggan