(https://hkp.moh.gov.my)

Sebutharga HKP
Tawaran Sebut Harga Penyewaan Ruang Niaga Bagi Perkhidmatan Taska Di HKP [TUTUP]
Category : Sebut Harga & Tender | Published by HKP on 22-Oct-2014

KENYATAAN TAWARAN

Sebutharga adalah dipelawa kepada kepada Pengusaha-Pengusaha / Syarikat-Syarikat yang berlesen dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan untuk menyertai tawaran ini :-

Bil

JENIS TAWARAN

NO.RUJUKAN SEBUTHARGA

KOD BIDANG

TARAF KELAYAKAN

TARIKH TUTUP

1.

Penyewaan Ruang Niaga Bagi Perkhidmatan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) di Hospital Kuala Penyu

HKP(SB)KEW:400-62/JLD.1((Q13/2014)

PMS 1506

BUMIPUTRA / BUKAN BUMIPUTRA

03 NOVEMBER 2014 (ISNIN)

Jam : 12.00 Tengahari

Tarikh Iklan Dibuka : 27 Oktober 2014 ( Isnin )

Tarikh Iklan Ditutup : 03 November 2014 ( Isnin )

Bayaran dokumen : PERCUMA

Tempat borang dihantar : UNIT PENGURUSAN

Hospital Kuala Penyu

WDT 35, 89747

KUALA PENYU

SABAH

Borang Sebutharga akan dijual kepada Kontraktor / Wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, Kontraktor-Kontraktor berkenaan hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran yang asal dan salinan, Sijil Pendaftaran Bumiputera dan salinan, surat rasmi sebagai Wakil Kontraktor dan Cop Syarikat semasa membeli borang tawaran.

Borang-borang tawaran dan butir-butir lanjut boleh didapati pada waktu pejabat dari :-

UNIT PENGURUSAN

Hospital Kuala Penyu

WDT 35, 89747

KUALA PENYU

SABAH

Telefon Pejabat : 087853100 (Puan Hazizizah Mat Tiaman atau Cik Sinarita Jari)

Taklimat dan Lawatan Tapak Sebut Harga Penyewaan Ruang Niaga Bagi Perkhidmatan Taska Di HKP akan diadakan pada 28 Oktober 2014 Jam 9.00 Pagi Bertempat di Bilik Mesyuarat Surau As-Syifa HKP

Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran termurah atau mana-mana tawaran.

PENGARAH KESIHATAN NEGERI SABAH