(https://hkp.moh.gov.my)

Hospital Kuala Penyu -  Lobi 2
Visi, Misi, Objekftif & Dasar Kualiti Hospital Kuala Penyu
Category : Profil HKP | Published by Lio on 30-Jun-2019

Visi

Ke arah masyarakat sihat melalui sistem perkhidmatan rawatan perubatan yang cekap, prihatin, mesra, berkesan dan beretika kepada semua peringkat masyarakat di daerah Kuala Penyu.

Misi

Menggalakkan dan meningkatkan taraf kesihatan masyarakat Kuala Penyu dan daerah sekitarnya melalui perkhidmatan rawatan yang adil dan saksama serta efisien, menggunakan teknologi yang bersesuaian serta mesra pelanggan.

Objektif


Dasar Kualiti

Kami adalah komited untuk menjadikan HKP sebagai sebuah jabatan yang cemerlang dengan menyediakan perkhidmatan perubatan yang berkualiti serta berusaha untuk membuat penambahbaikan secara berterusan melalui kaedah yang bersesuaian dan kepatuhan yang konsisten terhadap Sistem Pengurusan Kualiti bagi meningkatkan taraf kesihatan masyarakat.