(https://hkp.moh.gov.my)

Bengkel Pengurusan JKKP HKP 2011
Laporan Bengkel Pengurusan Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
Category : Kursus dan Latihan | Published by Hospital Kuala Penyu on 02-Jun-2011

1.    PENGENALAN

Tajuk Kursus / Bengkel
Bengkel Pengurusan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Tarikh                 
01hb – 02hb JUN 2011
Masa                 
7.30 Pagi hingga 5.00 Petang
Tempat              
Bilik Seminar Utama, Hospital Kuala Penyu
Anjuran           
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, (JKKP) Hospital Kuala Penyu2.    OBJEKTIF KURSUS

a)    Memberi Pengetahuan dan pendedahan kepada semua AJK JKKP Hospital Kuala Penyu (HKP)    khasnya dan warga HKP amnya tentang apa itu JKKP.
b)    Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua peserta bengkel siapa dan apa fungsi serta peranan AJK JKKP dalam sesebuah organisasi.
c)    Mengetahui tentang wajibnya penubuhan JKKP di hospital
d)    Mengetahui dan menyedari kepentingan JKKP mengikut perundangan melalui AKTA 514 (OSHA 1994)
e)    Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mengenal Hazard, Risiko dan Bahaya dalam pekerjaan serta tahu cara pengendalian dan langkah kawalannya.
f)    Memahami dan mengetahui bagaimana untuk membuat Pemeriksaan Tempat Kerja.
g)    Dapat mempraktikkan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran melalui bengkel ini dalam pekerjaan serta seterusnya meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di hospital ini.

3.    PESERTA
    
    Kumpulan sasaran bengkel ini adalah semua AJK JKKP HKP khasnya dan semua lapisan anggota hospital HKP ini. Pemilihan peserta adalah berdasarkan pencalonan yang dikemukan oleh semua unit dan lebih digalakkan kepada AJK JKKP hospital ini.

4.    PENCERAMAH

     Bengkel Pengurusan JKKP ini telah dikendalikan oleh 4 orang penceramah jemputan yang arif serta bertauliah dalam pengurusan JKKP. Diketuai oleh Dr Lim Jac Fang (Pegawai Kesihatan Daerah Papar) seorang Doktor UD54 yang berkelulusan dalam keselamatan dan kesihatan Pekerjaan (OHDr). Dibantu oleh 3 orang PPKP dari Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort yang memiliki ’Green Book’ dan keselamatan dan kesihatan Pekerjaan iaitu En. Arshad Abd Majid,En. Steve Sanggang dan En. Hiruan Md. Ideris. Bagaimanapun beberapa AJK JKKP HKP yang terlibat bengkel ini bertindak sebagai peserta dan urusetia. (Sila rujuk Buku Aturcara Bengkel Pengurusan JKKP)
 
5.    PERJALANAN BENGKEL

    Bengkel ini diadakan selama 2 hari berturut-turut iaitu 01 Jun 2011 (Rabu)
Dan 02 Jun 2011 (Khamis). Kedatangan para peserta diambil setiap 8.00 pagi dan 2.00 petang kedua-dua hari bengkel ini dijalankan. Bengkel ini dibahagikan kepada dua sesi iaitu;-
a)    Sesi 1 (Hari Pertama- 01 Jun 2011)– Sesi Ceramah
b)    Sesi 2 (Hari Kedua-02 Jun 2011)– Sesi Lawatan Pemeriksaan Tempat Kerja(Unit/wad yang terpilih dalam hospital) serta Pembentangan laporan.     

6.    JAWATANKUASA PELAKSANAAN BENGKEL

    Penasihat        : DR Esmar Abd Hamid (Pengarah Hospital)
    Pengerusi        : PPPK Soilin Hj. Barung (Penyelia Hospital)
    Timb.Pengerusi     : PPPK David Engkuan (PPP Y/M Kecemasan)
    Setiausaha        : PPP Roslie Miasin (Penyelaras JKKP)
    Ahli Jawatankuasa    :
                -Matron Jaliha Matjakir
                -KJ Maria Carmel Wong
                -Pn. Chindara Puleh Jinti (PPT)
                -En. Lionel Michael Jominin (Pegawai IT)
                -Pn. Hazizizah Mat Tiaman (PT N22)
                -Pn. Noor Suzilawati Robin (PT)
                -En. Suhireh Ag. Damit (PT)
                -Cik Mazwan Ag. Mohd Ariffin Azmi (JM U19)

7.    KESIMPULAN BENGKEL

a)    Perjalanan Bengkel
        Secara keseluruhan, bengkel ini telah berjalan dengan lancarnya dan telah menarik minat dan perhatian di kalangan peserta walaupun ada di kalangan calon peserta yang tidak dapat menghadiri bengkel ini atas sebab-sebab yang tertentu, namun calon pengganti peserta telah hadir menjadikan jumlah peserta yang hadir tetap mencapai sasaran 50 orang. Unit / wad yang terpilih semasa aktiviti kumpulan lawatan pemeriksaan tempat kerja juga telah memberikan kerjasama yang tinggi serta berterima kasih kerana telah memilih unit/wad mereka untuk diperiksa semasa bengkel ini berjalan.

b)    Peceramah Bengkel
    Para penceramah jemputan telah mengendalikan bengkel ini dengan jayanya dan dapat menarik minat serta perhatian peserta semasa sesi ceramah mahupun sesi lawatan pemeriksaan tempat kerja serta pembentangan laporan.

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :              
      
PPP Roslie Miasin          
Setiausaha JKKP 
Hospital Kuala Penyu