(https://hkp.moh.gov.my)

Ujian HIV
Ujian saringan HIV pra-perkahwinan
Category : Info Kesihatan | Published by Hospital Kuala Penyu on 05-Mar-2015

Ujian saringan HIV pra-perkahwinan boleh dilakukan di mana-mana Klinik Kesihatan di Malaysia dan dilaksanakan secara percuma. Tujuan utama ujian ini adalah bagi membolehkan individu mengetahui status HIV masing-masing, terutamanya di kalangan yang berisiko samada telah dijangkiti HIV atau sebaliknya dan seterusnya mengambil tindakan yang wajar bagi mencegah transmisi penyakit ini kepada orang lain. Mana-mana individu yang telah dijangkiti ini akan diberikan pendidikan kesihatan, kaunseling, rawatan dan sebagainya bagi memastikan kesihatan mereka sentiasa dipelihara.PROSEDUR PERLAKSANAAN UJIAN SARINGAN HIV DI KLINIK KESIHATAN KERAJAAN.


Bagi keputusan ujian saringan HIV (Rapid test) TIDAK REAKTIF:
Bagi keputusan ujian saringan HIV (Rapid test) REAKTIF:
Oleh: Md Sabtuah b. Mohd Royali

Sumber:Portal myHealth