(https://hkp.moh.gov.my)

Kursus Penerapan Budaya Korporat dan Pengukuhan Soft Skill HKP 2015
Kursus Penerapan Budaya Korporat dan Pengukuhan Soft Skill HKP 2015
Category : Kursus dan Latihan | Published by Hospital Kuala Penyu on 15-Nov-2015

Pada 16 November 2015 yang lalu, bertempat di Bilik Seminar Hospital Kuala Penyu (HKP) Kursus Penerapan Budaya Korporat dan Pengukuhan Soft Skill telah dianjurkan oleh Jawatankuasa Budaya Korporat dan Delighting The Customer (DTC) Hospital Kuala Penyu.

Penganjuran kursus ini bermatlamatkan ke arah merealisasikan budaya kerja yang sihat di kalangan anggota Hospital Kuala Penyu. Manakala antara objektif utama kursus adalah untuk memastikan anggota mengamalkan nilai-nilai murni dan budaya korporat semasa bertugas.

Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa kursus adalah Sesi Ice Breaking dan Penyampaian Ceramah daripada Penceramah jemputan dengan tajuk-tajuk seperti